Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

Thời điểm thực hiện: 09/2017

Địa chỉ công trình: 28 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

Hình ảnh công trình:

Ảnh : CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các dự án TẠI ĐÂY

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The City

 

Tin tức khác