Dự án đã thực hiện - Công trình Ngân hàng CIMB

Dự án đã thực hiện – Công trình CIMB

Khách hàng: Ngân hàng CIMB

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng

Hạng mục công trình:

Địa chỉ công trình: FL 06,Vietnam Rubber Group Building,177 Hai Ba Trung Street, District 1

Một vài hình ảnh được ghi nhận sau công trình:

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The City

Tin tức khác