Dự án đã thực hiện - Công trình ASWIG

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ASWIG VIỆT NAM

Hạng mục: Ghế nhân viên

Địa chỉ công trình:

  • Tầng 20, Tòa nhà Green Power, Số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM
  • Tầng 20, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM
  • Tầng 25, Tòa nhà Lim, Số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM

Hình ảnh công trình:

Nguồn: Công ty Rồng Phương Bắc

Tin tức khác