Tin Tức

Dự án thực hiện - Công trình VAS

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc Thời gian thực hiện: 9/2019

Dự án thực hiện - Công trình KINGDERSTAR

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc Thời gian thực hiện: 9/2019

Dự án thực hiện - Công trình Sacombank Bình Định

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc Thời gian thực hiện: 10/2018

Dự án thực hiện - Công trình Manulife (P.2)

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc Thời gian thực hiện: 11/2018 Địa chỉ công trình: 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, ...

Dự án thực hiện - Công trình Manulife

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc Thời gian thực hiện: 5/2018

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH KLOUD

Hạng mục: - Ghế Ace 02 - Bàn Platform - Tủ di động - Tủ hồ sơ

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP RHENUS LOGISTICS

Hạng mục: - Bàn cụm 9 - Bàn cụm 7 - Bàn cụm 5 - Bàn cụm 2 - Ghế Wati - Ghế Willy

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH DKSK

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH DKSK

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH ACB

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH ACB

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH KÝ TÚC XÁ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH KÝ TÚC XÁ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BIM

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BIM Địa chỉ công trình: Phú Quốc

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH CARGILL

Hạng mục: Ghế Varion II-03 Thời điểm thực hiện: 11/2017 Địa chỉ công trình: Tòa nhà Mapletree

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH VP DELOITTE

Hạng mục: - Bàn đơn Manifesto Di Động - Bàn lãnh đạo liền tủ Manifesto - Bàn cụm 4 Manifesto - Bàn cụm liên kết 2 Manifesto - Tủ di động - Tủ hồ sơ c...

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Hạng mục: Ghế Sofa Ghế Fila Bàn đơn Star Bàn cụm 6 Star Bàn cụm 8 Star Bàn Masa Tủ hồ sơ

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH HAKUHODO

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH HAKUHODO

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG HCM

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG HCM

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH PAIHONG

Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH PAIHONG

Dự án thực hiện – CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG MOBIFONE

Dự án thực hiện – CÔNG TRÌNH HỘI TRƯỜNG MOBIFONE