Ghế training

Không gian phòng đào tạo là một không gian khá đặc biệt, vì vậy mà ghế tại không gian này này đạt được các yếu tố đặc biệt. Nhằm cung cấp giải pháp chổ ngồi cho không gian này The City đã phát triển riêng một dòng ghế đáp ứng được các yếu tố này đó chính là ghế training hay ghế đào tạo với các tính năng: nhỏ, gọn, nhẹ, dễ di chuyển và sắp xếp nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn Ergonomics.