Mot so luu y khi thiet ke noi that van phong

An tuong ban dau quyet dinh rat nhieu den su thanh cong va phat trien trong cong viec, vay nen khong it cong ty co the bo rat nhieu kinh phi dau tu vao thiet ke noi that van phong de khach hang hoac doi tac co thien cam ngay trong lan dau gap go.

Thiet ke noi that khong don gian la mua do that dat, bai tri that nhieu ma no la ca qua trinh nghien cuu dua tren nhung dac diem nhu linh vuc hoat dong, so luong nhan vien, mau sac chu dao… tu do huong toi nhung tieu chi: dep - tien nghi – thuan loi trong di chuyen va khong gian lam viec thoang dang.

 

Yeu cau tham my

Tinh tham my cua van phong danh gia tren nhieu phuong dien, do la su pha tron hai hoa giua mau sac, do dung trang tri va bo cuc sap xep vua mat. Tinh tham my cua van phong va nha o gia dinh duoc nhin nhan theo nhung cach khac nhau, neu nha o gia dinh duoc trang tri theo ngau hung hoac phong cach cua gia chu va co the pha cach thi viec thiet ke van phong van phai dua tren chuyen mon chinh cua cong ty, the hien su nghiem tuc va chuyen nghiep.

Khong gian tiep khach an tuong tao cam giac than thien cho khach hang

Vi du, mau sac cua logo thuong la mau chu dao cua ca cong ty, the hien dac trung nganh nghe va thuong hieu. Theo do, sac mau tong the cua toan bo van phong se tuong dong voi mau logo. Ben canh do co the phan ra, nhung van phong mang tinh chat hoat dong thong thuong nguoi ta hay dung mau sac nhe phu hop voi moi truong lam viec can yen tinh va lam trong thoi gian dai. Nhung van phong co tinh chat dac biet nhu phong thiet ke, trung bay san pham…mau sac thuong co tinh kich thich su sang tao (do hoac cam..). Phoi hop nhung mau manh tren nen mau trung tinh nhe nhang se dat duoc hieu qua cao ve thi giac.

Mau sac cua logo thuong la mau chu dao lam diem nhan cho van phong

Voi nhung van phong mang tinh chat hoat dong dac biet mau sac thuong co tinh kich thich lon.

Ngoai ra, do dung van phong pham, cay xanh va vat trang tri nhu tranh treo tuong, tuong da, binh pha le… cung la yeu to gop phan tao su cuon hut cho van phong lam viec, tranh cam giac don dieu nhu co the bat gap tai nhieu van phong hien nay.

 

Yeu cau cong nang

Thiet ke khong gian van phong nen luu tam nhieu ve van de lua chon anh sang cung nhu thiet ke chieu sang. Anh sang van phong chu yeu dung loai den co anh sang trang nhu den tuyp, dowlight…va thuong su dung chieu sang gian tiep nhieu hon de khong gay loa mat khi lam viec.

Thiet ke van phong voi giao thong di lai thuan tien dap ung nhu cau trao doi thong tin giua cac phong ban

Phan chia chuc nang tung khong gian sao cho phu hop voi giao thong di lai, noi tiep khach nen chon o vi tri gan cua chinh, mau sac sang trong, am cung. Phong nhan vien thuong sap xep theo modul tiet kiem khong gian va thuan tien cho viec trao doi thong tin khi lam viec. Phong giam doc (neu co) nen su dung mau sac dam hon cac khong gian con lai.

Thiet ke van phong voi do dung don gian tao su thoang thoang toi da

Do dung van phong cang don gian thi khong gian cang thoang, co the ket hop cac tu tai lieu dung lam vach ngan, vach kinh co the dan de can mo co mau theo logo hoac co the su dung luon kinh mo.

Van phong chinh la phuong tien quang ba thuong hieu va hinh anh cua cong ty. Thiet ke noi that van phong dep, linh hoat se la nguon cam hung lam viec cho nhan vien va luu lai an tuong tot trong mat khach hang.

 

Source: Office Furniture Design

Collected by: The City Office Furniture

Other news