Dự án đã thực hiện - Công trình Ngân hàng CIMB

Dự án đã thực hiện – Công trình CIMB

Khách hàng: Ngân hàng CIMB

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng

Hạng mục công trình:

Địa chỉ công trình: FL 06,Vietnam Rubber Group Building,177 Hai Ba Trung Street, District 1

Một vài hình ảnh được ghi nhận sau công trình:

 

Cụm bàn ghế làm việc 6 chỗ ngồi

 

Cụm bàn tròn 4 chỗ ngồi, có thể kết hợp làm việc, trao đổi hoặc tiếp khách

 

 

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The City

Other news